Kontakt opnimme?

Afk
t.a.v. Dieuwke Posthumus
Bterhoeke 3
8911 DH Ljouwert
tel. 058-234 30 84
mail: poesyalbum@afuk.nl

Postadres:
Postbus 53, 8900 AB Ljouwert


Ha jo noch in poesyalbum lizzen wr't jo fierder neat mei dogge?
Tresoar is der tige wiis mei!

Foar fragen en/of opmerkings kinne jo maile mei poesyalbum@afuk.nl